B Vnor Plakáty
Copyright © D.G.D. & vnor / 2012

Účelem, smyslem plakátu může být: propagovat, přesvědčovat, interpretovat, sdělovat, čili informovat… Plakát je vizuálně vnímatelný hmotný artefakt. Rád pracuji s písmem a ostatními grafickými detaily. Tím, že většinou bývá vylepen v exteriéru mě fascinuje velký přístup vnímatelů. Plakát potom exhibuje a hledá vnímatele nikoli vnímatel plakát. Pokud mám nějakou příležitost rád plakát tvořím jsou to nekonečné možností vnímání a inspirace.


Free website - Powered By Wix.com
Vnor