Počátky mé výtvarné činnosti v Jazzklubu Moravia Mariánské Údolí. V letech 1982- 1986 spolupráce na audiovizuálních pořadech /vlastní diapozitivy, filmové pokusy o umění akce/.

Počátkem 90-tých let převážně pracuji v temé komoře a tvořím obrazy z předem připravených předloh, které pomocí světla přenáším na fotoplátno nebo fotopapír.. O něco později k nám začaly pronikat první výkonější počítače a můj osud byl jasný. Již v kresbách na filmové fólie byly cítit pozdější počítačové postupy, o kterých v té době jsem mnoho nevěděl a byly teprve v plenkách. Dnešní využívání počítačů mě umožnilo skloubit to, oč jsem usiloval dlouhá léta v dřívější práci. Jde o nová ztvárnění, materiály a přiblížení neznámých světů. V současné době využívám počítače i k zvukovým experimentům, které v budoucnosti chci spojit se svými obrazy.

BEZ NÁZVU / 2011 / Copyright © D.G.D. & vnor / 2012 Vnor


 Jméno Novák Vítězslav jsem zdědil po svém otci . Aktuálně je mi dosti přes padesát, což už se asi nezlepší, a žiju v Mariánském Údolí u Olomouce, na ktere přes sem tam nějaký problém nedám dopustit. Svou práci se snažím dělat tak, aby mne bavila, a pokud to zaujme lidi kolem mne, je to jedině dobře.

Zabývám se tvorbou počítačové grafiky, fotografie, plakátů a webových stránek. Snažím se přitom jít si svou vlastní cestou, ač nějakému tomu trendu se člověk nevyhne.  Mám rád graficky bohaté a nejlépe těžko definovatelné prvky jsou trefa do černého, neboť to je cesta, kterou chci do budoucna jít.


VÝSTAVY :

HOME

JAZZKLUB HISTORIE

KONCERTY 1983-1987

AUDIOVIZUÁLNÍ POŘADY

FILMOVÉ POKUSY

ÚDOLÍ 2002

GALERIE JAZZKLUB

VNOR VÝTVARNO

VNOR FOTOGRAFIE

VNOR PLAKÁTY

GALERIE  VSTUP